Verkeersenquete 2019 – (57% heeft gereageerd tot nu toe)